5 rokov bez starosti

5 rokov bez starostí

5 ROKOV BEZ STAROSTÍ? ČO TO ZNAMENÁ?

Ide o produkt rozšírenia štandardnej záruky poskytnutej výrobcom a to na obdobie až 5 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky, spojený s poistením funkčnosti zariadenia na opravy nespadajúce do záručných opráv.
Užívajte si svoje zariadenie, či už ide o konvektomat, umývačku, vitrínu alebo čokolvek iné ešte dlhšie! Vďaka rozšírenej záruke máte istotu, že zariadenia bude fungovať správne a nevzniknú vám nepredvídateľné náklady spojené s opravou!
Zákazník získava rozšírením záruky mnoho servisných benefitov, z ktorých vyberáme nasledovné:

1. ZNAČKOVÁ GARANCIA FUNKČNOSTI

Využívajte svoje zariadenia na limite, my sa postaráme o funkčnosť Vášho zariadenia 5 rokov!
Všetky náhradné diely v hodnote nad 300,- EUR, spadajúce do záruky Vám vymeníme BEZPLATNE 5 ROKOV!
Vybrané náhradné diely v hodnote nad 300,- EUR nespadajúce do štandardnej záruky (ako napríklad sklo na konvektomate alebo vitríne) Vám pri poškodení vymeníme BEZPLATNE 5 ROKOV!

2. GARANCIA NÁHRADNÝCH DIELOV

Pre všetky zariadenia zaradené do programu garantujeme skladovú dostupnosť vybraných náhradných dielov na sklade.

3. GARANCIA PRE PRÍPADY POŠKODENIA

Stávajú sa situácie kedy je zariadenie poškodené mechanicky či už úmyselne alebo neúmyselne. MY sme na to pripravení, budťe aj VY! Vybrané zariadenia máme pre Vás poistené pre všetky takéto prípady, či už ide o:

  • úmyselný vandalizmus
  • poškodenie neodbornou manipuláciou
  • poškodenie pri prenose/prevoze zariadenia na iné miesto alebo prevádzku
  • poškodenia skla (napríklad konvektomaty alebo vitríny a pod..)
  • iné možné poškodenia na zariadení spôsobené prevádzkou

AKO TO FUNGUJE?

Pri kúpe zariadenia zaradeného do programu 5 ROKOV BEZ STAROSTÍ získava zákazník automaticky poistenie rozšírenej záruky u vybranej komerčnej poisťovne. Úhrada poistného v plnej výške a na 5 rokov je na strane LUKNAR s.r.o., zákazník je príjimateľom poistného plnenia.
Pri vzniku servisnej požiadavky autorizovaný servisný technik alebo partner LUKNAR s.r.o. vybaví všetky náležitosti spojené s opatovným uvedením zariadenia do prevádzky (obhliadku zariadenia, určenie servisných úkonov, určenie náhradných dielov, vykonanie samotnej opravy, vyskúšanie zariadenia). Zákazník je s vybavením opravy  BEZ STAROSTI  a to počas celeho trvania rozšírenej zárkuy 5 ROKOV!

Viac informácií Vám poskytne obchodník spoločnosti LUKNAR s.r.o.

Od 23.12.2017 do 1.1.2018 čerpáme celozávodnú dovolenku,
Vašimi žiadosťami sa budeme znova zaoberať od 2. 1. 2018.
Ďakujeme za porozumenie.