5 rokov bez starosti

Darčekové poukazy spoločnosti LUKNAR


Tipy poukazov:

- Servisná profylaktická prehliadka
- Odborné kuchárske školenie
- Nákup profesionálnej čistiacej chémie

Ako môžem získať darčekový poukaz?

Darčekový poukaz môžete získať v prípade, že sa rozhodnete využiť jednu zo služieb spoločnosti LUKNAR po prvýkrát. Ak prvý raz nakupujete profesionálnu chémiu, školíte svoj personál alebo absolvujete profylaktickú prehliadku. 


Ako si môžem darčekový poukaz uplatniť?

Darčekový poukaz je možné uplatniť kontaktovaním obchodného resp. servisného zástupcu spoločnosti LUKNAR s.r.o. a nahlásením numerického kódu vytlačeného na poukaze. Pri zúčtovaní sa darčekový poukaz odovzdá zástupcovi spoločnosti a priloží ku finálnej faktúre. V prípade darčekového poukazu na nákup profesionálnej chémie kontaktujte obchodného zástupcu pre chémiu Karola Fajkusa  - fajkus@luknar.biz - 0948 236 608. V prípade darčekového poukazu Odborné kuchárske školenie kontaktujte šéfkuchára Lászlá Fodora na telefónom čísle +421 910 427 757 alebo na emailovej adrese fodor@luknar.biz. V prípade darčekového poukazu na servisnú profylaktickú prehliadku kontaktujte Luciu Szakálovú na telefónom čísle +421 910 427 757 alebo na emailovej adrese servis@luknar.biz


Čo obsahuje servisná profylaktická prehliadka?

- vizuálna kontrola stroja
- interiérová kontrola tesnosti spojov
- kontrola funkčných častí
- premeranie špirál/stroja
- v prípade potreby odvápnenie
- upozornenie zákazníka na prípadné servisné poruchy 
- komunikácia s kuchárom a zisťovanie stavu stroja od personálu následná konzultácia s prevádzkarom alebo majiteľom
- v prípade potreby výmena zmäkčovaču alebo vodovodného filtru
- odporúčania na zlepšenie starostlivosti a zaobchádzanie so strojom
- prehliadka je realizovaná v rámci komplexného chcecklistu na preventívnu kontrolu dodaného výrobcom zariadenia
- v závislosti od individuálneho stroja prehliadka trvá maximálne 3 hodiny
- garančná nálepka, ktorá Vás upozorní na dátum ďalšej prehliadky a zároveň dokazuje starostlivosť o stroj v prípade budúceho predaja

Poukaz v hodnote 50,- EUR (päťdesiat EUR) je možné uplatniť na servisné profylaktické prehliadky profesionálnej gastronomickej technológie značiek Rational, MKN a Winterhalter a ďalších individuálne dohodnutých technológií. Poukaz je možné využiť jednorazovo a jeho hodnotu nie je možné zameniť za hotovosť. Pred použitím poukazu kontaktujte svojho obchodného zástupcu telefonicky alebo e-mailom. Taktiež je možné kontaktovať priamo servisné oddelenie na e-mailovej adrese servis@luknar.biz. Uvedená cena je vrátane DPH.Čo obsahuje odborné kuchárske zaškolenie?

Odborné kuchárske školenie Vám ponúka jedinečnú možnosť naučiť seba a svoj personál všetko potrebné na to, aby ste využili Vaše gastronomické zariadenie na maximum. Nestrácajte zbytočne čas a nechajte sa zaučiť profesionálnym šéfkuchárom, ktorý je pravidelne školený materskými spoločnosťami značiek MKN, RATIONAL, Winterhalter a iné.

- vysvetlenie a názorné predvedenie plného potenciálu stroja
- telefonická a emailová podpora v rámci pracovných dní/hodín
- trvanie školenia je maximálne 3h alebo podľa potreby a šikovnosti zákazníka aj menej
- školenie priamo u Vás v prevádzke 
- zaškolenie personálu
- ukážka nastavení priamo Vášho obedového menu na stroji
- Kontaktné informácie v prípade servisu alebo obchodnej podpory

Poukaz v hodnote 50,- EUR (päťdesiat EUR) je možné uplatniť na odborné kuchárske zaškolenie personálu pre profesionálnu gastronomickú technológiu značky Rational a ďalších individuálne dohodnutých technológií. Poukaz je možné využiť jednorazovo a jeho hodnotu nie je možné zameniť za hotovosť. Pred použitím poukazu kontaktujte svojho obchodného zástupcu telefonicky alebo e-mailom. Taktiež je možné kontaktovať priamo kuchársky servis na e-mailovej adrese fodor@luknar.biz.  Uvedená cena je vrátane DPH.Na aký druh profesionálnej chémie si môžem uplatniť darčekový poukaz?

- Winterhalter
- Rational
- MKN
- doplnková chémie : dezinfekcia povrchov, odvápnenie technológií a povrchov, odmastnenie zariadení, leštenie a údržba nerezových plôch 
- doplnková chémia na čistenie a údržbu kávovarov

Poukaz v hodnote 50,- EUR (päťdesiat EUR) je možné uplatniť na nákup čistiacich prostriedkov do profesionálnej gastronomickej technológie značiek Rational, MKN, Winterhalter a ostatných značiek profesionálnych umývačiek riadu. Poukaz sa vzťahuje na jednorazový nákup a jeho hodnotu nie je možné zameniť za hotovosť. Pred použitím poukazu kontaktujte svojho obchodného zástupcu telefonicky alebo e-mailom. V prípade darčekového poukazu na nákup profesionálnej chémie kontaktujte obchodného zástupcu pre chémiu Karola Fajkusa  - fajkus@luknar.biz - 0948 236 608 Uvedená cena je vrátane DPH.


Do kedy platí darčekový poukaz?

Darčekové poukazy získané v roku 2019 platia do 31.12.2019. Tento dátum je ďalej uvedený aj na Vašom darčekovom poukaze.

Čo mám robiť ak som svoj darčekový poukaz stratil a nepamätám si číslo poukazu?

V prípade straty poukazu kontaktujte obchodného resp. servisného zástupcu spoločnosti LUKNAR s.r.o., ktorý Vám poukaz zabezpečil. Číslo Vášho poukazu je evidované v databáze a bude Vám opätovne pridelené.