5 rokov bez starosti

Servisná profylaktická prehliadka

Servisná profylaktická prehliadka je kompletná prehliadka funkčnosti stroja. Absolvovaním profylaktickej prehliadky predídete skrytým vadám, odstránia sa kazy ktoré pretrvávajú, aktualizuje sa softwér a tým sa predlžuje životnosť gastronomickej technológie ako konvektomaty, umývačky riadu či multifunkčné panvice. 


Servisná profylaktická prehliadka obsahuje:

- vizuálna kontrola stroja
- interiérová kontrola tesnosti spojov
- kontrola funkčných častí
- premeranie špirál/stroja
- v prípade potreby odvápnenie
- upozornenie zákazníka na prípadné servisné poruchy 
- komunikácia s kuchárom a zisťovanie stavu stroja od personálu následná konzultácia s prevádzkarom alebo majiteľom
- v prípade potreby výmena zmäkčovaču alebo vodovodného filtru
- odporúčania na zlepšenie starostlivosti a zaobchádzanie so strojom
- prehliadka je realizovaná v rámci komplexného chcecklistu na preventívnu kontrolu dodaného výrobcom zariadenia
- V závislosti od individuálneho stroja prehliadka trvá maximálne 3 hodiny
- Garančná nálepka, ktorá Vás upozorní na dátum ďalšej prehliadky a zároveň dokazuje starostlivosť o stroj v prípade budúceho predaja

Tím odborníkov

Servisnú profylaktickú prehliadku zariadenia vykonáva tím odborníkov, ktorí sú pravidelne školení u výrobcov. Ich orientácia na detail a dlhoročné skúsenosti v oblasti servisovania gastronomickej technológie zaručujú najlepšiu starostlivost o Váš stroj. Sú pripravení konzultovať  a vysvetliť personálu všetky aspekty správnej starostlivosti o zariadenie tak aby sa predišlo budúcim servisným poruchám. 

V prípade záujmu o profylaktickú prehliadku nás kontaktujte na emailovej adrese servis@luknar.biz

Od 23.12.2017 do 1.1.2018 čerpáme celozávodnú dovolenku,
Vašimi žiadosťami sa budeme znova zaoberať od 2. 1. 2018.
Ďakujeme za porozumenie.