Montáž

Správna montáž technologických zariadení a ich odborné uvedenie do prevádzky je základným predpokladom k dlhodobej funkčnosti zariadenia bez následných, často zbytočných, servisných nákladov.

Spoločnosť LUKNAR s.r.o. je certifikovaným montážnym partnerom významných výrobcov a dodávateľov profesionálnej technológie (napríklad: Rational, FRIMA,  Winterhalter, Wiesheu, MKN...).

Každý rok naša spoločnosť absolvuje certifikačný audit výrobcov, v ktorom pravidelne dostávame vysoké hodnotenia. 
Náš technický personál je pravidelne školený nielen výrobcami ale aj technickými spoločnosťami pre dosahovanie efektívnych servisných riešení.

Uvedenie zariadenia do prevádzky je ukončené  revíznou správou a technickým zaškolením obsluhy. 
Pre nás je taktiež dôležité, aby dodané zariadenie vedel personál využívať vo všetkých prevádzkových režimoch a čo najdlhší prevádzkový čas. Preto v cene niektorých zariadení (konvektomat RATIONAL, multifunkčná panvica Frima VarioCooking Center) automaticky poskytujeme zákazníkom odborné kuchárske zaškolenie obsluhy. Cieľom je oboznámiť obsluhu so všetkými možnosťami zariadenia a jeho využitím v každodennej praxi a prakticky vyskúšať a "odvariť" jedlá z jedálneho lístka.
V prípade potreby je toto zaškolenie možné zopakovať, podľa individuálnych potrieb zákazníka.