5 rokov bez starosti

Projektovanie

Srdcom každej úspešnej reštaurácie je v prvom rade motivovaný a odborne zdatný personál. Avšak bez kvalitného technologického zázemia nie je možné očakávať kvalitný výsledok na tanieri a spokojného zákazníka. Stavebná dispozícia ako aj technické podmienky sú určujúcim faktorom pre vytvorenie funkčného a efektívneho priestoru zázemia kuchyne, ktorý zodpovedá požiadavkám na výrobu tak po stránke kvality ako aj po stránke predpokladanej kvantity dennej produkcie. Vytvorením logisticky efektívneho riešenia s dôrazom na ergonómiu je základným predpokladom na to, aby sa prevádzka mohla sústrediť na maximalizáciu kvality ponúkaného sortimentu tak jedál ako aj nápojov a personál má dostatok priestoru na efektívne fungovanie.
 
Pri našej projekčnej činnosti sa preto sústredíme najmä na požiadavky zákazníka, zisťujeme kde kladie dôraz a aký je celkový podnikateľský zámer. Vstupné informácie majú veľmi podstatný vplyv na vytvorenie takého riešenia, ktoré bude zodpovedať očakávanému výsledku.
 
Projektový tím našej spoločnosti tvoria odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s prácou v reštauračných prevádzkach. Je medzi nami tak šéfkuchár ako aj prevádzkový manažér, ktorí s Vami zdielajú svoje získané vedomosti. Naša odbornosť je pre Vás zárukou vytvorenia kvalitného riešenia a splnením Vašich očakávaní.
 
Dispozičné riešenie Vám vypracujeme vo formáte dwg (AutoCad) v niekoľkých štádiach rozpracovanosti:
  1. Dispozičné riešenie prevádzky - štúdia: 
    V prvom kroku sa zameriavame na vytvorenie prevádzkových vzťahov a logistiky jednotlivých súčastí (príjem tovaru, skladovanie, príprava surovín, tepelná úprava, výdaj jedál, umývanie stolového a prevádzkového riadu, vytvorenie personálneho zázemia) a to s maximálnym zreteľom na efektivitu, ergonómiu a hygienické požiadavky.
  2. Dispozičené riešenie prevádzky - technológia:
    Po schválení štúdie pripravíme pre Vás technologický výkres so špecifikáciou strojov a zariadení, s presným určením výkonových parametrov. 
  3. Inštalačný podklad
    V konečnom poradí nasleduje inštalačný podklad pre ďalšie profesie (elektro, plyn, ZTI, VZT), s presne určenými koncovými bodmi pre napojenie špecifikovanej technológie.
 
S takto pripravenou dokumentáciou viete slobodne disponovať, môžete ju používať v komunkácii či už s ďalšími profesiami, alebo pred úradmi pri schvalovacích procesoch. Každopádne máte v rukách materiál, ktorý zodpovedá Vašim ideálom a pomôže v ďalšej plánovanej činnosti.
 
V prípade ak máte záujem dozvedieť sa viac o našej práci, sme Vám plne a radi k dispozícii TU.
 
Váš tím LUKNAR s.r.o.