5 rokov bez starosti

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Zodpovedná osoba: Rafael Luknár, +421 903 448 442.

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov:


V prípade, že si prajete, aby sme už nespracúvali Vaše osobné údaje, môžete svoj poskytnutý súhlas (a to aj čiastočne) odvolať vyplnením a odoslaním následovného formulára:

Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.