5 rokov bez starosti

Montáž

Správna montáž technologických zariadení a ich odborné uvedenie do prevádzky je základným predpokladom k dlhodobej funkčnosti zariadenia bez následných, často zbytočných, servisných nákladov.
 
Spoločnosť LUKNAR s.r.o. je certifikovaným montážnym partnerom významných výrobcov a dodávateľov profesionálnej technológie:

- RATIONAL
- FRIMA
- Winterhalter
- Aichinger
- BERTO´S
- Wiesheu
- MKN
 
Každý rok naša spoločnosť absolvuje certifikačný audit výrobcov, v ktorom pravidelne dostávame vysoké hodnotenia. 
Náš technický personál je pravidelne školený nielen výrobcami ale aj technickými spoločnosťami pre dosahovanie efektívnych servisných riešení. Uvedenie zariadenia do prevádzky je ukončené  revíznou správou a technickým zaškolením obsluhy

Pre nás je taktiež dôležité, aby dodané zariadenie vedel personál využívať vo všetkých prevádzkových režimoch a čo najdlhší prevádzkový čas. Preto v cene niektorých zariadení (konvektomat RATIONAL, multifunkčná panvica Frima VarioCooking Center) automaticky poskytujeme zákazníkom odborné kuchárske zaškolenie obsluhy. Cieľom je oboznámiť obsluhu so všetkými možnosťami zariadenia a jeho využitím v každodennej praxi a prakticky vyskúšať a "odvariť" jedlá z jedálneho lístka.
V prípade potreby je toto zaškolenie možné zopakovať, podľa individuálnych potrieb zákazníka.
 
 

Od 23.12.2017 do 1.1.2018 čerpáme celozávodnú dovolenku,
Vašimi žiadosťami sa budeme znova zaoberať od 2. 1. 2018.
Ďakujeme za porozumenie.